VO2 Max-kalkylator

Beräkna din VO2 max baserat på den ålder du angett och din vilopuls.

år

Slag per 20 sekunder

:

Slag per 10 sekunder

Resultat:
ml/kg/min

För att beräkna VO2 Max, välj den metod du är intresserad av från listan och ange nödvändiga data. Efter att ha fyllt i alla fält ska VO2 Max uttryckt i ml / kg / min automatiskt presenteras i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformler

Puls i vila

VO2 Max = 15.3 * (208 - (0.7 * Ålder [år])) / (Slag per 20 sekunder * 3)

Puls efter att ha gått 1 mil (1,6 km)

VO2 Max = 132.853 - (0.0769 * Vikt [lbs]) - (0.3877 * Ålder) + (6.315 * GF) - (3.2649 * Tid [min]) - 0.1565 * (Slag per 10 sekunder * 6);

Var:

  • GF = 1 (Manlig) eller GF = 0 (Kvinna)

Distanslöpning på 12 minuter (Cooper Test)

VO2 Max = (Distanslöpning på 12 minuter [m] - 504.9) / 44.73;


Se även: