Konvertera steg till kilometer och meter

Konvertera det valda antalet steg per sträcka i meter eller kilometer.

Den genomsnittliga steglängden är cirka 78 cm för hanar eller 70 cm för kvinnor.

cm
Resultat:
För att beräkna tillryggalagd sträcka anger du antalet steg och den genomsnittliga steglängden (vanligtvis runt 74 centimeter, beroende bland annat på kön och benlängd på personen).

Beräkningsformel

Distans [m] = Steglängd [cm] / 100 * Antal steg
eller
Distans [km] = Steglängd [cm] / 100 * Antal steg / 1000

Exempel

Steglängd Antal steg Distans
65 cm 5783 3.76 km
72 cm 12800 9.22 km
76 cm 10000 7.6 km
82 cm 1543 1265.26 m

Se även: