Steg kalkylator

Konvertera antalet steg till tillryggalagd sträcka eller tillryggalagd sträcka till antalet steg.

Den genomsnittliga steglängden är cirka 78 cm för hanar eller 70 cm för kvinnor.

För att beräkna antalet steg eller sträcka, ange den genomsnittliga steglängden och ange tillryggalagd sträcka eller antal steg som tagits.

Steglängd Distans Antal steg
74 cm 3 km 4054
0.66 m 4.62 km 7000
27 in 2 mi 4693

Se även: