Kinetisk energiberäknare

Beräkna den kinetiska energin beroende på den givna massan och hastigheten.

KE = (m * v2) / 2
Resultat:
För att beräkna kinetisk energi, specificera massa (m) och hastighet (v) och klicka på knappen "=". Utöver resultatet visar räknaren även detaljerade beräkningar med hjälp av en matematisk formel.

Beräkningsformel

KE = (m * v2) / 2
Var:
  • KE - Rörelseenergi
  • m - Massa
  • v - Hastighet

Exempel

Massa (m) Hastighet (v) Rörelseenergi
12 50 15000
2 4 16
300 15 33750