Vindräknare

Beräkna vindstyrkan i olika enheter och kontrollera beskrivningen beroende på resultatet på Beaufortskalan.

km/h
m/s
mph
knutar
Beaufort
Beskrivning:
För att beräkna vindstyrkan, skriv in den i en vald enhet. Kalkylatorn kommer automatiskt att konvertera den till andra enheter och presentera en uppskattad beskrivning av styrkan hos en given vind baserat på resultatet på Beaufort-skalan.

Exempel

Km/h Knutar Beaufort skala Beskrivning
12 [km/h] 6.48 [knutar] 3 En mild bris
37.04 [km/h] 20 [knutar] 5 Ganska stark vind
77 [km/h] 41.58 [knutar] 9 Stark storm
117+ [km/h] 63+ [knutar] 12 Orkan