Ohms lag-kalkylator

Beräkna enkelt spänning, ström, resistans eller effekt med Ohms lag.

Ange två kända värden för att beräkna resten:
V
A
Ω
W

Beräkningsformel

  • V - Spänning
  • I - Elektrisk ström
  • R - Motstånd
  • P - Kraft
V = I * R
V = P / I
V = √(P * R)
I = V / R
I = P / V
I = √(P / R)
R = V / I
R = P / I2
R = V2 / P
P = I * V
P = R * I2
P = V2 / R

Exempel

Spänning Elektrisk ström Motstånd Kraft
5 V 12 A 0,416 Ω 60 W
10 V 30 A 0,33 Ω 300 W
8,33 V 60 A 0,138 Ω 500 W