Frigoliträknare

Beräkna hur mycket frigolit som behövs för att isolera en given yta.

cm
Resultat:
När vi isolerar en byggnad kan vi undra hur mycket polystyren vi ska köpa. Denna kalkylator låter dig bestämma mängden polystyren och dess förpackningar som behövs baserat på byggnadsarea, isoleringstjocklek och mängden polystyren i ett paket. För att ta reda på hur mycket polystyren du behöver, fyll i uppgifterna i alla fält i formuläret. Kalkylatorn ska automatiskt utföra beräkningarna och presentera resultaten i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformel

Mängd polystyren behövs [m³] = a [m²] * (t [cm] / 100)
eller:
Mängd polystyren behövs [ft³] = a [ft²] * (t [in] / 12)
Var:
  • a - Område
  • t - Värmande tjocklek

Se även: