Metallplåt vikträknare

Beräkna massan av en metallplåt och massan av m² av en metallplåt baserat på de angivna måtten.

mm
mm
mm
Resultat:
kg
kg
kg

Beräkningsformel

Vikt av en plåt [kg] = (w / 1000) * (h / 1000) * t * (m / 1000)
Var:
  • w - Bredd [mm]
  • h - Höjd [mm]
  • t - Tjocklek [mm]
  • m - Material (t.ex. 7850 för stål)

Vikt m² plåt [kg] = t * m / 1000
Var:
  • t - Tjocklek [mm]
  • m - Material (t.ex. 7850 för stål)

Exempel

Bredd Höjd Metallplåttjocklek Material Vikt av en plåt
1000 mm 2000 mm 0.7 mm Stål (7850 kg/m³) 10.99 kg
1250 mm 2000 mm 0.5 mm Aluminium (2750 kg/m³) 3.44 kg
500 mm 300 mm 0.5 mm Stål (7850 kg/m³) 0.59 kg

Se även: