Kalkylator för dividera bråk

Beräkna resultatet av att dividera två bråk baserat på inmatade data.


÷

Resultat:
Väntar på input...

För att beräkna resultatet av att dividera bråk i denna räknare, skriv in båda bråken och tryck på =-knappen. Förutom själva resultatet bör räknaren även generera detaljerade beräkningar med ett valfritt, förenklat resultat.

För att beräkna resultatet av att dividera bråk:

  1. Byt täljaren mot nämnaren i det andra bråket.
  2. Multiplicera alla täljare.
  3. Multiplicera alla nämnare.
  4. Alternativt, förenkla det erhållna resultatet.

Beräkningsformel

$$ \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c} = \dfrac{a \times d}{b \times c} $$

Exempel

$$ \frac{5}{4} \div \frac{12}{3} = \frac{5}{4} \times \frac{3}{12} = \frac{5 \times 3}{4 \times 12} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16} $$
$$ \frac{12}{5} \div \frac{3}{7} = \frac{12}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{12 \times 7}{5 \times 3} = \frac{84}{15} = \frac{28}{5} = 5 \frac{3}{5} $$

Se även: