Kalkylator för bromsavstånd

Beräkna den beräknade totala broms- och stoppsträckan beroende på hastighet, reaktionstid, väglutning och vägyta.

s
%
Resultat:

Observera att denna kalkylator endast ger ungefärliga värden. Bromssträcka kan bero på många andra faktorer, såsom tryckkraften på bromspedalen, bromsarnas prestanda och fordonets vikt. När du kör ett fordon, se alltid till att du håller dig inom hastighetsgränserna.

Beräkningsformel

Den här kalkylatorn använder AASHTOs matematiska formel.
s = (0.278 * t * v) + v² / (254 * (f + G))
Var
  1. s = Stoppsträcka
  2. t = Svarstid (sekunder)
  3. v = Fordonets hastighet (i km/h)
  4. f = Friktionskoefficient mellan däck och väg. Det är vanligtvis 0,7 i torra förhållanden och mellan 0,3 och 0,4 i våta ytor. I denna kalkylator är värdet 0,3.
  5. G = Vägens lutning uttryckt som ett decimalvärde. Ett positivt värde indikerar en uppåtgående lutning, ett negativt värde en nedåtgående lutning.

Exempel

Hastighet Reaktionstid Betyg på vägen Typ av vägyta Stoppsträcka
100 km/h 2 s 5% Torr väg 108.09 m
80 mph 3 s 0% Torr väg 219.38 yd
120 km/h 2.5 s -2% Våt väg 285.87 m

Se även: