Bråkförkortningsräknare

Förenkla den angivna bråkdelen. Om det finns, generera dess kortare och enklare form.

X nd = ?
X (frivillig):
n =

d =
Resultat:
Väntar på input...

Mycket ofta stöter vi på oegentliga bråk under beräkningar. De är ofta oläsliga, så det är bättre att omvandla dem till en enklare form. Med den här kalkylatorn kan du försöka konvertera vilket bråk som helst till dess enklaste form.

Exempel

Fraktion Resultat
2 622 2 311 = 2511
700400 1 34 = 74
5080 58

Se även: