Utspädningsberäknare

Räkna ut hur mycket vatten du behöver tillsätta för att få en lösning med en viss koncentration.

%
%
Resultat:

Beräkningsformel

Volym lösningsmedel som ska tillsättas = (cb * vb / ca) - vb
Var:
  • cb = Koncentration före spädning
  • vb = Volym före spädning
  • ca = Koncentration efter spädning

Exempel

Koncentration före spädning Koncentration efter spädning Volym före spädning Volym lösningsmedel som ska tillsättas
50% 40% 1l 0.25l
30% 50% 2.5l -1l
25% 47% 893ml -0,418l