Steg till Calories Calculator

Konvertera det valda antalet steg till kalorier beroende på höjd och vikt som anges.

cm
ft
in
kg
lbs
Resultat:
kcal
Om du undrar hur många kalorier du har bränt efter att du tagit ett visst antal steg kan du använda den här kalkylatorn för att ta reda på din längd och vikt. Kalkylatorn tar även hänsyn till gångtakten (ju snabbare tempo, desto fler kalorier förbränner du).
1 steg bränner i snitt cirka 0,04 kcal. Men allt kan bero på en given person, hans längd, vikt och individuella takt. Det finns många faktorer, så resultaten som ges av denna räknare bör betraktas som vägledande.

Exempel

Höjd Vikt Antal steg Takt Uppskattad mängd förbrända kalorier
175 cm 77 kg 5000 Genomsnittligt tempo 212 kcal
190 cm 102 kg 4500 Långsam takt 216 kcal
5'8" 170 lbs 7000 Högt tempo 348 kcal

Se även: