Numerisk sekvenskalkylator

Beräkna en aritmetisk sekvens eller en geometrisk sekvens och dess specifika element från inmatade data.

Aritmetisk sekvensräknare

Beräkna den aritmetiska följden.

an = a1 + (n − 1) ⋅ r
Resultat:

Geometrisk sekvensräknare

Beräkna den geometriska sekvensen.

an = a1 ⋅ rn - 1
Resultat: