Linjär interpolationsräknare

Beräkna linjär interpolation för koordinaterna (x0, y0) och (x1, y1).

Första koordinaterna:
Andra koordinater:
Resultat:

Beräkningsformel

Y = ( X - X0 ) × ( Y1 - Y0) ÷ ( X1 - X0) + Y0

Exempel

X0 Y0 X1 Y1 Värdet på X Det interpolerade Y-värdet
10 12 14 18 9 10.5
110 150 170 190 125 160
30 20 50 10 18 26