DPI-kalkylator

Beräkna ny känslighet för musen baserat på aktuell DPI, ny DPI och aktuell känslighet.

Resultat:

Den här kalkylatorn kan vara användbar för att beräkna den nya muskänsligheten i spelet beroende på aktuell DPI. Detta kan vara viktigt i en situation där vi ändrar DPI eller så kommer vår nya datormus att ha en annan DPI än den tidigare.

Beräkningsformel

Ny känslighet (sensitivity) = Aktuell DPI × Strömkänslighet (sensitivity) ÷ Ny DPI

Exempel

Aktuell DPI Strömkänslighet Ny DPI Ny känslighet
400 1.5 800 0,75
1600 1.2 400 4.8
2000 1.7 800 4.25