Accelerationsräknare

Beräkna acceleration från initial hastighet, sluthastighet och tid.

: :
Resultat:

Beräkningsformel

Acceleration = (Sluthastighet - Initial hastighet) ÷ Tid

Exempel

Initial hastighet Sluthastighet Total tid Acceleration
0 km/h 100 km/h 00:00:08 3.4722 m/s²
15 mph 120 km/h 00:00:12 7.2801 ft/s²
100 m/s 500 m/s 00:01:15 0.5438486469215619 g

Se även: