Målarräknare

Beräkna mängden färg som behövs för att täcka en given yta.

Subtrahera från detta området för dörrar, fönster och andra element som du inte vill måla.
Resultat:
För att beräkna mängden färg som behövs anger du rummets dimensioner, färgkapaciteten och antalet dörrar, fönster och färglager. Ange också om du vill måla taket också. Om du vill använda en mer exakt beräkning väljer du metoden där du anger området istället för måtten. Detta gör att du kan gå in på en yta med subtraherade exakta mått på fönster, dörrar och andra element som du vill utelämna när du målar. Om måtten är givna är beräkningen ungefärlig och antar att den genomsnittliga ytan på dörren är 1,8 m² och fönstren 1,5 m².

Beräkningsformel

Mängden färg som behövs = Området i rummet / Färgprestanda * Antalet lager färg

Exempel

Området i rummet Färgprestanda Antalet lager färg Mängden färg som behövs
12 m² 10 m²/l 1 1.2 l
8 m² 12 m²/l 2 1.33 l
22 m² 14 m²/l 2 3.14 l

Se även: